FUNDACJA TRANSFER

Fundacja Transfer

"Musimy być niewolnikami praw, abyśmy byli wolni" Cyceron

 

 

Statut Fundacji i podstawowe cele oraz zakres działania

Aequitas sequitur legem – sprawiedliwość postępuje za prawem

Funkcjonujemy jako niezależny bank żywności, jesteśmy zainteresowani odbieraniem dużych ilości żywności, nawet tych o krótkich terminach przydatności do spożycia.

 

Celem działania fundacji jest:

 

Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki przestrzegania prawa przez organy władzy i instytucje publiczne na obszarze Rzeczy Pospolitej Polskiej.

 

Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności społecznej zmierzającej do zmniejszenia obszarów niedożywienia oraz niedopuszczania do marnotrawstwa żywności:

Zorganizowanie systemu gromadzenia i dystrybucji niewykorzystanej żywności.

Pomoc żywnościowa dla osób potrzebujących;

Wspieranie organizacji i instytucji zajmujących się w szczególności opieką nad dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi i innymi będącymi w trudnej sytuacji życiowej;

Promowanie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, postawy niedopuszczania do marnotrawstwa żywności;

Wypracowanie reguł współpracy z administracją rządową, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami prawnymi w zakresie zapobiegania marnotrawstwa żywności.

 

Działanie na rzecz osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych oraz osób opuszczających jednostki penitencjarne na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

 

Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki zwalczania nadużywania prawa przez organy władzy i instytucje publiczne na obszarze Rzeczy Pospolitej Polskiej.

 

Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki działania przez zakłady ubezpieczeń, firmy ubezpieczeniowe oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych na szkodę ubezpieczonych.